Categories Fotbal

Judetul Bihor in regiunea Nord-Vest, in barajul de promovare in Liga 3

002REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
JOCURILOR DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA 3,
CAMPIONATUL EDIŢIEI 2019 / 2020
1. Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 29 mai 2014, promovează din Liga
4 în Liga 3, campionatul ediţiei 2019/2020, cele 21 de echipe câştigătoare ale
jocurilor de baraj dintre cele 42 de campioane judeţene declarate de AJF/AMFB.
Conform Hotărârii Comitetului Executiv din 23 aprilie 2015, jocurile se desfăşoară
în sistem eliminatoriu, tur – retur, pe terenul fiecărei echipe. Pentru promovarea în
Liga 3, datele de disputare sunt: 15 iunie 2019, ora 18:00, turul, și 22 iunie 2019,
ora 17:30, returul.
2. Au dreptul să participe la jocurile de baraj numai echipele aparţinând structurilor
sportive cu personalitate juridică. Până la data de 14 ianuarie 2019, fiecare
asociaţie judeţeană are obligaţia de a trimite, la Departamentul Competiţii al FRF,
un tabel cu cluburile/asociaţiile sportive participante la campionatul Ligii 4, ediţia
2018/2019.
3. Asociaţiile judeţene de fotbal, respectiv, AMFB, sunt obligate să comunice către
Departamentul Competiţii al FRF, în scris, până la data de 10 iunie 2019, echipele
structurile sportive calificate pentru a participa la jocurile de baraj şi să transmită
copia Certificatului de Identitate Sportivă al acestora eliberat de Ministerul
Tineretului şi Sportului.
4. Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la
finalul Campionatului Ligii a IV-a pe locul I în fiecare județ sau în Municipiul
București. În situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile
de participare la jocurile de baraj (nu deține personalitate juridică și/sau Certificat
de Identitate Sportivă eliberat de MTS), jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând
ca echipa adversă, dacă îndeplinește condițiile de participare, să fie declarată
câștigătoare.
5. În situația în care o asociație sportivă este desemnată câștigătoare a Ligii a IV-a
într-un anumit județ/Municipiul București, AJF/AMFB va putea aproba modificarea
formei si/sau structurii juridice a asociației sportive respective în scopul participării
la barajul de promovare în Liga a 3-a, cu îndeplinirea procedurii prevăzute mai jos:
2
a) Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal/AMFB omologhează
rezultatele Ligii a IV-a conform rezultatelor sportive obținute de către echipele
participante în Liga a IV-a, ediția 2018/2019;
b) Asociația sportivă câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a va formula
către AJF/AMFB, în perioada 31 mai – 10 iunie 2019, o cerere pentru aprobarea
modificării formei și/sau structurii juridice;
c) La cererea prevăzută la litera b) de mai sus se vor anexa toate documentele
cu privire la structura sportivă cu personalitate juridică (club sportiv) care va activa
în competiții în locul asociației sportive. În situația în care există un refuz exprimat
de către jucători, antrenori, asociați, împuterniciți, etc. cu privire la continuarea
activității la structura sportivă cu personalitate juridică, se vor anexa și înscrisurile
din care rezultă refuzul expres al acestora. În situația în care AJF/AMFB consideră
necesare documente suplimentare poate acorda un termen pentru depunerea
acestora, fără ca termenul acordat să poată depăși data limită până la care se poate
depune cererea, respectiv 10 iunie 2019;
d) Ulterior omologării rezultatelor, Comitetul Executiv al AJF/AMFB va
analiza solicitarea echipei câștigătoare a Ligii a IV-a, menționată la litera b),
urmând a o aproba dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
1. Structura sportivă cu personalitate juridică a fost înființată în cursul
sezonului competițional 2018/2019. Nu vor fi admise în nicio situație
solicitări cu privire la o structură sportivă cu personalitate juridică înființată
anterior datei de începere a competiției Liga a IV-a, ediția 2018/2019.
2. Sediul structurii sportive cu personalitate juridică este în aceeași
localitate în care își desfășoară activitatea asociația sportivă care a formulat
solicitarea.
3. Jucătorii legitimați la asociația sportivă solicitantă vor fi legitimați la
structura sportivă cu personalitate juridică, cu excepția celor care își exprimă
în scris refuzul de a fi legitimați la structura sportivă cu personalitate juridică.
3.1 După aprobarea cererii, AJF/AMFB va înscrie în fișele sportivilor și în
carnetele de legitimare denumirea structurii sportive cu personalitate juridică,
cu excepția sportivilor care au refuzat în mod expres continuarea activității la
clubul sportiv.
4. Staff-ul tehnic al clubului sportiv este același cu staff-ul tehnic al
asociatiei sportive, cu excepția persoanelor care refuză în scris continuarea
activitătii la structura sportivă cu personalitate juridică.
5. Stadionul pe care asociația sportivă și-a desfășurat jocurile de pe teren
propriu în cadrul Ligii a IV-a este același cu stadionul pe care își va desfășura
activitatea clubul sportiv.
6. Culorile structurii sportive cu personalitate juridică și echipamentul
jucătorilor sunt identice cu cele utilizate de asociația sportivă.
3
7. Majoritatea membrilor fondatori ai structurii sportive cu personalitate
juridică sunt aceiași cu membrii care au fondat asociația sportivă, cu excepția
celor care refuză în scris să continue activitatea la structura sportivă cu
personalitate juridică.
8. Persoanele împuternicite să reprezinte asociația sportivă se regăsesc în
cadrul organelor de conducere ale structurii sportive cu personalitate juridică,
cu excepția celor care refuză în scris să continue activitatea la structura
sportivă cu personalitate juridică.
e) În situația aprobării solicitării menționate la litera b) de mai sus, Asociația
Județeană de Fotbal/AMFB va comunica FRF, în termenul prevăzut la art. 3 din
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru
promovarea în Liga a 3-a, ediția de campionat 2019/2020, denumirea asociației
sportive câștigătoare a Ligii a IV-a, cu mențiunea că s-a aprobat modificarea formei
și/sau structurii juridice a acesteia, specificându-se, în mod expres, denumirea
structurii sportive cu personalitate juridică. AJF/AMFB va anexa comunicării de
mai sus decizia Comitetului Executiv al AJF/AMFB prin care s-a aprobat
modificarea formei și/sau structurii juridice și Certificatul de Identitate Sportivă
emis de Ministerul Tineretului și Sportului pentru clubul sportiv respectiv.
În situația în care Certificatul de Identitate Sportivă al cluburilor nu va fi comunicat
către FRF până la termenul prevăzut în prezentul Regulament, de către AJF/AMFB,
cluburile respective nu vor avea drept de participare la jocurile de baraj;
f) Nu are dreptul de a participa la jocurile de baraj o echipă campioană a unui
judeţ, dacă clubul acesteia nu își are sediul într-una din localitățile situate în județul
în care a obținut titlul de campioană. (în această situaţie va fi este acceptată la
jocurile de baraj echipa clasată pe locul următor în campionatul judeţean respective
și care îndeplineşte condiţiile cerute de prezentul regulament).
6. Stabilirea jocurilor de baraj va fi făcută prin tragere la sorţi în prezenţa tuturor
reprezentanţilor asociaţiilor judeţene de fotbal, în luna februarie 2019, de către
Departamentul Competiţii al FRF, astfel:
– în conformitate cu împărţirea pe regiuni administrative a ţării și ţinând cont de
necesitatea de a avea şase judeţe în fiecare regiune, se împart cele 42 asociaţii
rezultând următoarele 7 (șapte) regiuni:
 Regiunea 1, Nord-Est: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava, Vaslui
 Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu
Mare, Sălaj
 Regiunea 3, Centru: Alba, Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu
4
 Regiunea 4, Vest: Arad, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş, Gorj, Mehedinţi
 Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa
 Regiunea 6, Sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Bucureşti, Ilfov, Prahova
 Regiunea 7, Sud-Est: Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, Buzău, Vrancea
– pentru fiecare regiune în parte, tragerea la sorţi va fi făcută doar între cele şase
echipe, stabilindu-se astfel cele 3 (trei) jocuri de baraj din fiecare regiune
– prima echipă extrasă din urnă pentru fiecare joc de baraj este echipa organizatoare
a jocului tur, urmând ca meciul retur să se desfăşoare pe terenul celeilalte echipei
adverse, care va avea dobândi calitatea de organizator al jocului.
7. În situaţia în care, după disputarea celor două jocuri de baraj, egalitatea se
menţine (la puncte și golaveraj), golurile marcate în deplasare contează dublu şi se
declară câștigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Dacă și în aceste condiţii
egalitatea persistă, după o pauză de 5 minute acordată la terminarea celor 90 de
minute regulamentare, jocul retur se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute,
fără pauze între ele (doar pentru schimbarea terenului).
În cazul în care egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa
câştigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare din
punctul de pedeapsă, în conformitate cu Legile Jocului.
8. Sancţiunile care decurg din cumulul de cartonaşe galbene primite de jucători în
campionatul Ligii 4 nu vor fi aplicate acţionează în meciurile de baraj, fiind
menținute menţinându-se numai suspendările aplicate pentru alte abateri
disciplinare (cartonaş roşu, etc.).
9. Cluburile Structurile sportive ale căror echipe s-au calificat la jocurile de baraj au
obligaţia să depună la FRF, în vederea înregistrării, până la data de 12 iunie 2019,
tabele nominale cuprinzând maxim 22 jucători care participă la jocul de baraj,
tabele care vor cuprinde următoarele date:
 numele şi prenumele jucătorilor, CNP-ul, data şi locul naşterii;
 numărul carnetului de legitimare / licenţei;
 data la care a fost legitimat la clubul care participă la baraj
Tabelul va fi semnat şi ştampilat atât de reprezentantul legal al clubului, cât şi de
AJF-ul competent teritorial, care va confirma că jucătorii din tabel au drept de joc
5
pentru echipa respectivă, au viză anuală pe 2019 şi au viză medicală valabilă care
va trebui să fie în conformitate cu art.7, lit. c) din RSTJF (acordată de o unitate
medico-sportivă competentă).
9.1. La jocurile de baraj, echipele participante vor prezenta și anexa la raportul
arbitrului, odată cu înscrierea jucătorilor și oficialilor, lista nominală a celor 22
de jucători care participă la aceste partide.
9.2. În situaţia în care, în raportul arbitrului, vor fi trecuţi jucători care nu se
regăsesc pe lista nominală cu cei 22 de jucători, depusă de cluburi la
Departamentul Competiţii al FRF, aceştia nu vor avea drept de joc, iar în cazul
folosirii lor la jocurile de baraj, comisiile competente ale FRF vor aplica
măsurile regulamentare care se impun.
9.3. În cazul în care, după transmiterea tabelului la FRF apar indisponibilităţi,
înlocuirile necesare de jucători pot fi comunicate prin fax la FRF în ziua
premergătoare jocului, până la ora 12.00, împreună cu dovezile medicale
aferente.
9.4. În situaţia eliminării portarului în primul joc de baraj, cluburile care au
trecut pe lista de 22 de jucători doar doi portari, pot înlocui pe listă portarul
eliminat, cu un alt portar cu drept de joc pentru echipa respectivă.
10. La jocurile de baraj au drept de joc, jucătorii legitimaţi/transferaţi regulamentar
la clubul în cauză, cu excepţia celor legitimaţi/transferaţi în ultimele 6 etape înainte
de terminarea campionatului Ligii a 4-a, aşa cum prevede art. 19, alin. 7, teza finală
din RSTJF.
11. La jocurile de baraj se aplică următoarele reguli:
a) pot fi efectuate maxim 4 (patru) înlocuiri de jucători;
b) nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniori, a jucătorilor U19 sau a
jucătorilor U21;
c) identificarea jucătorilor (seniori/juniori) se face numai cu carnetul de
legitimare sau licenţa;
d) ambele echipe sunt obligate să se prezinte la teren cu două seturi de
echipament de culori diferite;
e) echipa organizatoare a jocului trebuie să pună la dispoziţie minim trei
mingi de joc pentru buna desfăşurare a partidei.
6
12. Cheltuielile necesare pentru organizarea jocurilor de baraj vor fi suportate de
echipa organizatoare a fiecărui joc, astfel:
 cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și observatorilor în valoare de 3.000
lei, valoare corespunzătoare Ligii 3
 cheltuielile de organizare a jocului: chirie stadion, asigurarea ordinii și
siguranţei, a asistenţei medicale și a tot ce implică desfășurarea jocurilor
13. Cluburile cu echipe participante la jocurile de baraj sunt obligate:
a) să achite AJF-ului la care sunt afiliate, până la data de 10 iunie 2019, suma
de 3.000 lei, reprezentând cheltuielile cu indemnizaţiile arbitrilor și
observatorilor. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neprogramarea
echipei clubului în cauză la jocul de baraj și la pierderea jocului prin forfait;
b) să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF pentru organizarea unui joc
oficial;
c) stadionul pe care se va desfășura jocul de baraj trebuie să fie omologat cel
puţin pentru nivelul Ligii 4;
d) clubul organizator are obligaţia de a asigura pe întreaga desfăşurare a jocului,
asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art. 54 alin 2 din ROAF,
corespunzătoare Ligii 3.
14. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile
Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului
Disciplinar, Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal,
Legilor Jocului pentru fotbal în 11 şi a altor norme specifice activităţii
competiţionale, după caz.
În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismele
jurisdicționale competente cu soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în concordanță
cu prevederile regulamentelor FRF.

About Author