Categories Alte sporturi

Elevii LPS-ului, imbina utilul cu placutul intr-un proiect Erasmus+

lpsÎn perioada 10-24.03.2019, opt elevi de la Liceul cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea (foto), însoțiți de directorul adjunct al liceului, prof. Roland Bocoi, au participat în cadrul celui mai mare program al Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret Erasmus+ la proiectul cu titlul ”Professionalising Sports Instructor career within European Context” desfășurat în Granada, Spania.
Aplicantul proiectului a fost Clubul Sportiv Municipal Timișoara, iar ca parteneri au fost Liceul cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea, Liceul cu Program Sportiv ”Banatul” Timișoara, Liceul cu Program Sportiv ”Mircea Eliade” București și Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva.

Parteneri externi ai proiecutlui au fost M.E.P. Europrojects Granada (Mobility European Projects Granada) care este o organizație privată de training axată pe activități de pregătire în domenii și competențe diverse pentru elevi din școli gimnaziale și liceale, având o vastă experiență în implementarea diverselor proiecte cu finanțare europeană și WE Fitness Club, cel mai mare centru de sport de performanță și întreținere fizică din Andaluzia, cu un spatiu de 40.000 m², ce furnizează toate tipuri de facilități legate de sport și întreținere fizică, bazându-se pe un număr de 60 de angajați, profesioniști, ce pot oferi suport, consultață, expertiză în diverse activități, inclusiv cele de formare profesională pentru instructori sportivi. WE Fitness Club a participat la programul de formare, urmărind dezvoltarea competențelor profesionale specifice, competențelor lingvistice de comunicare, dar și capacitatea de a lucra cu oamenii.

A asigurat mentoratul și monitorizarea în perioada mobilității, a realizat evaluarea activității participanților.
Proiectul a pornit de la situația existentă în realitatea românească privind valorificarea oportunităților de resursă umană furnizate de liceele și cluburile sportive.

România se încadrează în tendințele europene privind nevoia asumată pentru sport și mișcare, în exigențele consumatorului român pentru infrastructura specifică sportului/mișcării dar și pentru existența unor profesioniști care să ofere servicii de calitate pentru consiliere, asistență, suport în desfășurarea acestor activitați de timp liber și opțiune pentru sănătate.
Proiectul urmărește profesionalizarea tinerilor participanți la proiect pentru a le asigura inserția facilă pe piața muncii, pentru a asigura tranziția de la elevul sportiv la elevul instructor sportiv. Obiectivele proiectului acoperă mai multe arii de interes: dezvoltare profesională, contact cu modele educaționale și de profesionalizare de succes, dimensiunea europeană a activităților derulate, flexibilitatea curriculară cu concentrare pe elev, nevoile și perspectivele profesionale ale acestora.

Obiectivele acoperă atât nevoile individuale ale participanților, dar și nevoi instituționale, resimțite de către toți cei implicați. La final de proiect, participanții vor reuși să se prezinte în fața angajatorilor cu un plus de valoare profesională dată de expreriența internațională, de recunoașterea și certificarea competențelor dobândite în mediul real de activitate.
Proiectul va avea impact inclusiv asupra elevilor de gimnaziu, care vor privi catre liceele sportive nu doar ca o forma de ,,evadare” din școala care te pune sa înveți, ci ca o opțiune școlară și profesională care iți asigură un viitor. Nu toți elevii pot fi sportivi de succes, dar mulți dintre elevi pot deveni instructori sportivi de succes.
Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea competențelor participanților pentru utilizarea know-how-ului european caracteristic ocupației de Instructor sportiv. Alte obiective sunt: Organizarea unor stagii internaționale de pregătire practică în medii reale de lucru, prin mobilități europene, pentru elevi din învățământul vocațional-sportiv, în Spania, timp de 2 săptămâni; Îmbunătățirea competențelor profesionale generale și specifice ale elevilor de la învățământul vocațional-sportiv, cu accent pe profesionalizarea lor ca instructori sportivi; Creșterea motivației participanților pentru învățare, pentru progres școlar și succes profesional; Dezvoltarea abilitaților de comunicare sociale, specifice ocupației de Instructor sportiv; Dezvoltarea abilitatilor de comunicare într-o limbă străină; Îmbunătățirea competențelor culturale ale participanților, prin programul de pregătire culturală teoretică și practică;. Introducerea unui model de cooperare prin consorțiu adresat liceelor vocaționale, ca punct de plecare pentru inițierea, aplicarea și implementarea unor proiecte europene; Finalizarea studiilor de către toți participanții la mobilitate, cu atestat profesional nivel 4, Instructor sportiv.
Prioritățile partenerilor sunt legate de internaționalizarea activității școlare, creșterea calității actului didactic și a prestației școlare a elevilor, revigorarea învățământului vocațional din perspectiva utilității sale pe piața muncii și derularea de proiecte cu finanțare europeană.
La finalul stagiului de formare, elevii participanți la proiect au primit certificiatele de participare și Europass Mobility Document, care atestă cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în mobilitate de către participanți.

About Author