Plata către structurile sportive în 15 zile de la data depunerii actelor

Starea de urgență se menține pe teritoriul României, iar cel mai probabil măsura va fi prelungită de către președintele Klaus Iohannis până pe data de 17 mai 2020. Pe durata acestei perioade contractele de activitate sportivă sunt suspendate, iar participanții vor beneficia de o indemnizație din partea Guvernului.

Stabilită inițial prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2020, indemnizația se acorda în cuantum 75% din venitul participantului la activitatea sportivă, plafonată la suma de 4.071,75 lei fără a fi impozitată. Guvernul a revenit asupra cuantumului indemnizației prin Ordonanța de Urgență nr. 32/2020 prin care s-a modificat în totalitate articolul XV din OUG nr. 30/2020.

Ca urmare a modificării, s-a stabilit impozitarea indemnizației cu plata contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, conform Codului Fiscal. Cu toate că sportivii vor fi îndreptățiți la 75% din câștigul salariului mediu brut, impozitul se va raporta la suma de 100% adică la 5.429 lei. Practic un sportiv care câștigă peste 5.429 lei lunar va primi o indemnizație de 75% adică 4.071,75 lei din care se va impozita 542,9 lei (10% impozit), 520 lei contribuția de asigurări sociale respectiv 208 lei contribuția de asigurări sociale de sănătate. După ce scădem impozitul și contribuțiile în cuantum total de 1.270,9 lei, sportivul va primi încasa o indemnizație în cuantum maxim de 2.800,85 lei (580 euro).

Cu alte cuvinte indemnizația a fost micșorată de către Guvern cu 1.270,9 lei (263 euro). Măsura a fost luată, cel mai probabil, după calcularea impactului pe care acest ajutor îl va avea asupra bugetului național. Conform informațiilor noastre, la nivelul federațiilor sunt înregistrate aproximativ 25.000 de contracte de activitate sportivă, iar dacă fiecare sportiv ar fi încasat o indemnizație maximă ar fi echivalat cu 21.081.421 milioane euro pe care Guvernul ar fi trebuit să-i suporte lunar pe timpul stării de urgență.

Pentru a compensa măsura impozitării sportivilor, Guvernul a introdus un nou articol legislativ care prevede că suplimentar de indemnizația acordată de Guvern, structura sportivă și participanții la activitatea sportivă „au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.”

Practic Guvernul a pus pe umerii structurilor sportive negocierea acordării unor indemnizații compensatorii către participanții la activitatea sportivă, în cazul în care aceștia sunt nemulțumiți de diminuarea sumelor de bani ce urmează să fie primite cu titlu de somaj tehnic.

Ministrul Tineretului și Sportului a emis un ordin pentru reglementarea acordării sumelor de bani către sportivi. Conform acestuia, structurile sportive au obligația de a depune, începând cu data de 01.04.2020 la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, o cerere semnată de reprezentantul legal alături de o declarație pe proprie răspundere și o listă cu participanții la activitatea sportivă cărora le-au fost suspendate contractele. Plata indemnizației se va face de către stat către structurile sportive în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, prin virament bancar, iar plata către sportivi se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

About Author