Lucrările la Bazinul Olimpic costă peste 1,4 milioane lei

Primăria Oradea a semnat în data de 17 martie 2020 contractul de lucrări și prestări servicii lotul II pentru lucrarea de „Remodelare și refacere a compartimentărilor din corpul anexa 01 la Bazinul Olimpic Oradea”, cu asocierea condusă de S.C. MBS GROUP S.R.L. din Turda.

Valoarea contractului de lucrări este de 1.423.736,47 lei fără TVA (54.000 lei fără TVA proiectare la faza PT+DE+CS+DTAC, 1.369.736,47 lei fără TVA lucrări la investiția de bază). Durata contractului este de 6 luni.

Prezentul lot face parte din proiectul complex de reabilitare a Bazinului Olimpic, a instalațiilor și clădirilor anexe, inclusiv înlocuirea cuvei de înot al cărei lot este încă în achiziție.

Pentru lotul aferent refacerii învelitorii, constructorul a demontat deja plăcile vechi din policarbonat, urmând să demareze lucrările la structura metalică.

În urma realizării investiției, clădirea Bazinului Olimpic va funcționa în conformitate cu toate standardele în vigoare, atât cele de siguranță în exploatare, igienă, cât și cele sportive, care să permită organizarea în continuare a competițiilor sportive la standarde FINA.

Bazinul va putea funcționa ca spațiu pentru competiții de înot și de agrement pentru publicul larg. Odată finalizată investiția se vor diminua consumurile generale, respectiv vor scădea pierderile de apă tehnologică pentru funcționarea bazinului, se va îmbunătăți sistemul de iluminat, ventilație și încălzire în zona bazinului și vestiare, asigurând un climat optim în special în sezonul friguros. Capacitatea arenei sportive este de 828 locuri publice și 11 pentru oficiali, din care 425 locuri la gradena A şi 403 locuri + 11 oficiali la gradena B.

În cadrul lucrărilor sunt prevăzute următoarele intervenții:

  • înlocuirea învelitorii din policarbonat care nu asigură termoizolarea și etanșeitatea corpului principal al bazinului olimpic. Sistemul complet nou de acoperire a zonei de bazin cu valenţe termice optime şi cu proprietăţi de izolare şi rezistenţă la UV ridicate va păstra soluţia tehnică existentă din panouri de policarbonat.
  • înlocuirea plajei adiacente și a cuvei de înot din panouri de metal pe umplutură din pietriş, finisat cu un strat de membrană PVC de tip dur, fără culoar vizitabil. Plaja adiacentă se va placa cu gresie antialunecare și sistem de încălzire prin pardoseală. Acestea se vor realiza în ultima fază a lucrărilor pentru a nu fi deteriorate pe parcurs, după repararea anvelopantei și a structurii din arce. Se vor betona cele patru alveole îngropate care serveau drept zonă pentru public.
  • refacerea integrală a sistemului de preluare a apelor pluviale de pe învelitoare, a rigolelor de preluare și evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice.
  • reabilitarea instalației de preparare a apei din bazin, a sistemelor de încălzire a spațiului aferent bazinului, sistemele de monitorizare și control a pierderilor de apă, sistemului de climatizare, a retelelor de distribuţie a agentului de încălzire și apă caldă menajeră.
  • recompartimentarea vestiarelor și a grupurilor sanitare pentru public, cu înlocuirea tâmplăriei uzate și refacerea integrala a placărilor de faianță și gresie.
  • igienizare generală cu reparații punctuale și o revizie generală la sistemul de instalații sanitare și electrice la vestiarele sportivilor.
  • amenajarea unei copertine în zona de acces în clădirea principală.

About Author