Profesionismul lipsește din vocabularul sportului românesc

Profesionismul lipsește din vocabularul sportului românesc

Concluziile auditului efectuat de Ministerul Tineretului și Sportului la nivelul cluburilor sportive departamentale confirmă necesitatea Strategiei Naționale pentru Sport ❗
În perioada ianuarie – septembrie a acestui an, Biroul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului a efectuat o misiune de audit de sistem cu tema ”Evaluarea sistemelor de conducere și control intern la nivelul cluburilor sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului”. Perioada auditată a fost cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2020, iar raportul final prezintă rezultatele constatate de echipa de auditori, precum și recomandările acestora pentru remedierea deficiențelor. Toate aceste date vor servi la fundamentarea Strategiei Naționale pentru Sport, aflată în proces de elaborare.
„În urma finalizării misiunii de audit, principala observație este că, deși la nivelul a 45 din totalul de 48 de cluburi erau elaborate strategii și programe de dezvoltare pe termen mediu și/sau scurt, după cum a reieșit din centralizarea datelor și documentelor prezentate, toate aceste documente interne de lucru prezentau doar un cadru general. Nici vorbă despre activități punctuale, pe secții, cu obiective și termene bine stabilite pentru implementare, cu necesar de resurse financiare și umane. Nici vorbă despre persoane responsabile, modalități de monitorizare a indicatorilor propuși sau persoane responsabile cu monitorizarea. Toate acestea mă conduc la concluzia că sportul românesc nu știe sau nu este obișnuit să lucreze strategic, planificat. Și atunci cum să ne așteptăm la rezultate? Strategia Națională pentru Sport va da restartul acestui domeniu, într-un mod profesionist, modern, coerent și coordonat” a declarat Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak.
Scopul principal al acestei misiuni de audit public de sistem a fost acela de a oferi o asigurare rezonabilă privind funcționarea activității destinate sportului de performanță la nivelul structurii de specialitate din MTS și al cluburilor departamentale. În cadrul acestei misiuni, activitatea auditabilă a fost analizată în ansamblul său, prin examinarea tuturor elementelor componente (subsistemelor), și anume: modul de organizare a activității la nivelul fiecărui club, cu respectarea legislației și a normativelor sportive aplicabile, economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării resurselor (materiale, umane, financiare), modul de analiză și finanțare a activității sportive la nivelul ordonatorului superior de credite – MTS, performanțele sportive obținute în perioada auditată.