Categories Fotbal

Hotararile importante luate la Adunarea Generala a FRF

adunareAdunarea Generală Ordinară a Federației Române de Fotbal (numită în continuare ”FRF”) întrunită la data de 17 aprilie 2019, ora 11:00 la sediul FRF din București, Str. Șerbănică Vasile nr. 2, Sector 2 hotărăște:

1. Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 36 din Statutul FRF, Adunarea Generală Ordinară a FRF din data de 17 aprilie 2019 fiind constituită în mod statutar.

2. Aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din data de 17 aprilie 2019.

3. Ia act de alocuțiunea Președintelui FRF, dl. Răzvan BURLEANU.

4. Aprobă ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori: Dincă Dorinel, Sorin Pitu, Dragoș Șerban, Niculina Radu, Bogdan Pâncu.

5. Aprobă desemnarea următoarelor persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial: Ștefan Văduva, Romeo Malac, Adrian Ambrosie.

6. Aprobă afilierea cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția Licențe și Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.

7. Aprobă dezafilierea definitivă (pierderea calității de membru al FRF), inclusiv dezafilierea definitivă de drept, a cluburilor menționate în cuprinsul referatelor întocmite de Direcția Licențe și Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.

8. Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv al FRF, Comisiilor și Administrației FRF pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală și până în prezent.

9. Aprobă bilanțul contabil pe anul 2018, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.

10. Aprobă raportul de activitate și aprobă bilanțul contabil pe anul 2018 ale SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia SRL.

11. Aprobă raportul de activitate și aprobă bilanțul pe anul 2018 ale Fundației “Fotbal pentru Comunitate”.

12. Aprobă raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.

13. Ia act de raportul de audit extern pentru anul 2018.

14. Aprobă planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

15. Aprobă componența nominală a Comisiei de Cenzori a FRF: Florin Constantin, Marian Toma și Mirel Pleșca, aceasta rămânând nemodificată.

16. Aprobă lista nominală a celor 261 de membri ai Federației Române de Fotbal ca urmare a afilierilor și dezafilierilor anterior aprobate.

17. Aprobă Declarația FRF cu privire la asumarea principiilor de bună guvernanță ale fotbalului European.

18. Aprobă noua identitate vizuală a FRF, inclusiv noua emblemă (siglă) a Federației Române de Fotbal.

19. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 17.04.2019.

About Author