Arbitrul asistent Octavin Șovre, persoană indezirabilă în fotbalul bihorean

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bihor aduce la cunoștiința membrilor afiliaţi, dar şi a opiniei publice ultimele noutăţi apărute în activitatea curentă:
Sesizare abatere arbitru
Odată cu reluarea activităţii comisiilor jurisdicţionale din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, AJF Bihor a trimis spre analiză Comisiei de Disciplină şi Etică o sesizare cu privire la încălcarea Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor de Fotbal (RODAAF) de către arbitrul de categoria I, Sovre Octavian (fost preşedinte a CJA Bihor în anul 2016). Acesta a încălcat art.133 din RODAAF prin promovarea unei cereri de chemare în judecată, plângeri ori sesizări în faţa unui organ jurisdicţional investit cu autoritate din partea statului român, în măsura în care cererea, plângerea sau sesizarea a fost respinsă ca nefondată, neîntemeiată sau cu orice altă motivare din care să rezulte că aspectele sesizate nu sunt dovedite.

Decizia definitivă şi irevocabilă a fost pronunţată de Curtea de Apel Oradea în data de 28.01.2020 în dosarul 19157/271/2018 Octavian Şovre a fost declarat PERSOANĂ INDEZIRABILĂ în fotbalul şi arbitrajul bihorean prin decizii ale Comitetului Executiv al AJF/CJA Bihor (cf. art. 111 lit. 6
şi 7, Art. 115 lit. 8, 10, 11, 12, 14, art. 119, art. 121, art. 123 şi art. 133 din RODAAF), din cauza faptului că acţiunile sale au fost îndreptate nu doar împotriva preşedinţilor şi conducerii AJF respectiv CJA Bihor, ci şi împotriva arbitrilor (plângere la Poliţie împotriva unui observator şi al unui arbitru din cadrul AJF) ori conducătorilor cluburilor afiliate (partener al controlului MTS împotriva AJF Bihor), cu scopul de a
îngreuna activitatea şi de a decredibiliza fotbalul bihorean, în mod constant. Până la finalizarea definitivă a cazului, AJF Bihor a adoptat o politică defensivă şi neconflictuală, concentrându-şi eforturile în a asigura bunul mers al activităţii fotbalistice
judeţene. Odată, însă, cu publicarea sentinţei definitive şi irevocabile, membrii afiliaţi, dar şi cei implicaţi în fotbalul judeţean este necesar să afle adevărul despre demersurile arbitrului Octavian Şovre. AJF Bihor, prin comisiile sale jurisdicţionale, a oferit, corectitudine şi echidistanţă în sancţionarea abaterilor comise împotriva arbitrilor şi oficialilor de joc de către persoanele implicate în fenomenul fotbalistic şi doreşte ca regulamentele să fie respectate, la fel şi de către arbitrii, iar abaterile acestora să fie tratate cu aceeaşi unitate de măsură.

About Author