Categories Fotbal

Radu Traian Bitea își propune un nou mandat în fruntea fotbalului bihorean

Comitetul  Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor în baza capitolului III “Organizare”, secţiunea A, articolul 29  din Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor a convocat Adunarea Generală Ordinară a membrilor afiliaţi ai Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor în data de 01.03.2021 , orele 16:00 în Sala ANTONIO ALEXE din ORADEA. În cazul neconstituirii cvorumului şedinţa se va desfăşura a doua zi  02.03.2021, ora 16.00   la aceeaşi oră şi în acelaşi locație

Notă* Având în vedere specificitatea Adunării Generale în sensul că trebuie respectate toate procedurile și normele cu privire la combaterea răspândirii virusului Covid, toți participanții sunt obligați să respecte măsurile dispuse de organizatori.
         
   Potrivit dispozițiilor art. 30, alin. (3), din Statutul Asociația Județeană de Fotbal Bihor,se adoptă Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale

Art.29 alin 2 … membrii AJF Bihor pot face propuneri pentru ordinea de zi, transmise în scris Secretarului General AJF Bihor, până la data de 15 februarie 2021
Art. 32 alin 1 Adunarea Generală a AJF Bihor este statutar Constituită și poate lua decizii valabile în prezența a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot
Art.33 prezența delegaților se face cu împuternicire scrisă din partea membrilor afiliați – verificarea prezenței se face de către Secretarul General AJF Bihor. Numele persoanelor participante la Adunarea Generală va fi comunicat în scris către AJF Bihor de către Cluburile și Asociațiile Sportive afiliate până cel târziu pe data de 22.02.2021,
 Depunerea dosarelor pentru functia de Presedinte/Vicepresedinte/ Membrii Comitet Executiv AJF Bihor, pâna in data de 12.02.2021, ora 12.00 la sediul AJF Bihor.
Verificarea si validarea dosarelor – 12.02.2021, ora 16.00
Solutionarea eventualelor contestații pana la data de 19.01.2021, ora 12.00
 ***
Convocatorul și Ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare Anuale din data de 01.03.2021, ora 16.00, au fost postate la data de 29.01.2021, pe site-ul ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL BIHOR –www.ajfbihor.ro și au valoare de comunicare oficială față de membrii afiliați AJF

Radu Bitea – Cu această ocazie vă anunț oficial că imi depun dosarul pentru un nou mandat. Consider că lucrurile bune trebuie continuate, proiectele implementate și in derulare, creșterea numărului de membrii afiliați de la 36 la 61, consider că mă îndreptățesc să achiesez spre un nou mandat. Mulțumesc membrilor afiliați pentru colaborare și sper să trecem cât mai bine peste această nenorocire ce s-a abătut asupra fotbalului și a societății în general. Mai buni împreună!
 În altă ordine de idei, după Ședința de luni AJF-FRF am constatat șansele mari ca Ministerul Sănătății să aprobe propunerea FRF/AJF de modificare a protocolului medical în sensul că, pentru reluarea Competițiilor pe toate palierele, să fie acceptate, o singură dată, la începerea competițiilor sau când se constată simptomatologii în cadrul grupului, a testelor antigen. O altă variantă care este agreată este aceea că, jucătorii vaccinați de două ori AntiCovid să nu mai fie nevoiți să se testeze. In oricare situație, după modificarea protocolului, vom avea întâlniri de lucru cu membrii afiliați pentru a hotărî timpul necesar pentru adaptare până la reluarea Campionatelor precum și cele mai bune variante de sisteme competiționale, pe fiecare palier, pentru a finaliza Caompetițiile în cele mai bune condițiuni.

Vă trimit și o listă cu proiectele implementate, incepând cu anul 2014
PROIECTE, INIŢIATIVE ŞI ACŢIUNI
ALE ASOCIAŢIEI JUDŢEANE DE FOTBAL BIHOR

2014

1. Curs intensiv de pregatire fizica si teoretica a arbitrilor de perspectiva din judetul Bihor

Desfăşurat în Staţiunea Băile Felix, având 94 de participanţi dintre care 4 lectori specialişti, 90 arbitrii de perspectivă din Bihor. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile, 12-14 august şi a inclus cursuri intensive de pregătire teoretică prin implementarea ultimelor modificări ale regulamentelor sportive, teste specifice şi analize video a unor faze de joc. Pregătirea fizică a inclus circuite specifice de forţă şi alergări pe fond anaerob, în pădurea din Băile Felix

2. Schimb de experienţă şi consolidarea relaţiilor între Asociaţiile Judeţene de Fotbal şi Comisiile Judeţene de Arbitri din cadrul judeţelor Bihor, Satu Mare şi Maramureş.

Întâlnire sub formă de grup de lucru, desfăşurată în staţiunea Băile 1 Mai, la data de 3 iuile, 99 participanţi, 33 persoane fiecare delegaţie, preşedinţi de AJF-uri, CJA-uri, Secretari, membrii reprezentativi ale judeţelor prezente, specialişti pe probleme fotbalistice. Acţiunea a urmărit întărirea şi consolidarea relaţiilor, descrierea activităţiilor proprii, rapoarte de activitate, discuţii privind proiecte comune pe viitor.
3. Atragerea şi susţinerea tinerilor în vederea obţinerii calificării de arbitru.
Proiectul a implicat atragerea tinerilor spre meseria de arbitru prin dobândirea carnetului de arbitru de fotbal urmare a unui curs de 6 luni, 2 octombrie – 2 martie, şi a unor teste specifice finale. Acest curs a facilitat înscrierea tinerilor doritori prin degrevarea taxei de inscriere de 200 lei. Limita de persoane a Cursului a fost de 60 persoane. Au participat 74 de persoane. S-au efectuat probe fizice pentru departajare. La finalul Cursului 42 dintre cursanţi au devenit arbitrii de fotbal categorie stagiari. Astfel zestrea CJA Bihor s-a îmbunătăţit cantitativ şi calitativ asigurând suport în desfăşurarea şi dezvoltarea fotbalistică din judeţul Bihor.

4. Achiziţie echipament pentru arbitrii din cadrul Comisiei Judeţene în vederea complectării echipamentului deja existent. 

Proiectul bazat pe atragerea de fonduri nerambursabile s-a pliat pe necesitatea achiziţionării de echipament sportiv specific de arbitru de fotbal, 100 bucăţi, pentru arbitrii bihoreni.

5. Oferirea de pachete cadou conţinând dulciuri şi răcoritoare şcolarilor prezenţi la jocurile de fotbal desfăşurate în cadrul unei grupe din faza municipală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar.

Prin sponsorizări şi fonduri proprii am contribuit la premierea copiilor din campionatul respectiv, cca 450 copii.

6. Procurarea de cupe, plachete şi distincţii oferite în cadrul “Galei arbitrajului bihorean” şi susţinerea financiară a unor evenimente din cadrul acestei gale. 

Prin fonduri nerambursabile am achiziţionat toate materialele specifice unei Gale pentru premierile anuale.

2015
1. Atragerea de fonduri pentru sustinerea organizarii Turneului Prietenia – AJF/CJA Bihor, Arad, Timis si Hajdu-Bihar .
Un turneu bianual aflat la a 32 ediţie neîntreruptă, a beneficiat de fonduri nerambursabile pentru sustenabilitatea acţiunii din Bihor. Acest turneu se referă la jocuri de fotbal între delegaţiile celor 4 judeţe şi o şedinţă de lucru ulterioară. 100 de persoane, 25 pe delegaţie, 21 septembrie

2. Atragerea de fonduri si organizarea “Galei Arbitrajului Bihorean”.

S-au obţinut fonduri nerambursabile pentru desfăşurarea şi organizarea GALEI ARBITRAJULUI BIHOREAN, chirie sală, accesorii, scenă, sonorizare, premieri, servicii de masă, cazare, etc. 126 persoane, 14 decembrie

2016
1. Curs de instruire si perfectionare pentru arbitrii si observatorii din judetul Bihor.
Grup de lucru desfăşurat prin fonduri nerambursabile la o sală de evenimente din Oradea. 42 observatori de fotbal şi 78 de arbitrii, 4 lectori. Curs desfăşurat pe parcursul unei zile, cu 7 teme de lucru, după un program bine stabilit, o pregătire pentru sezonul competiţional 2016-2017 în cele mai bune condiţiuni.

2. Cupa 1 iunie – Micii campioni – turneu de fotbal pentru copii: 24 echipe participante

Prin fonduri nerambursabile am organizat acest turneu, o reuşită deplină, mediatizată şi la nivel naţional, 643 copii

3. Achizitie echipamet JOMA pentru arbitrii din cadrul Comisiei Judetene.

Prin fonduri nerambursabile am achiziţionat 130 de echipamente complete pentru arbitrii.

4. Atragerea de fonduri pentru achizitia sistemului de cronometrare si a sistemelor audio

Prin fonduri nerambursabile am achiziţionat sistemul tehnic specific de pregătire şi testare specifică arbitrilor.

5. Preventia coruptiei, drogurilor si alcoolului in randul tinerilor si schimb de experienta intre AJF/CJA-urile din judetele: Bihor, Cluj, Satu Mare si Maramures.

Un amplu proiect desfăşurat în Băile 1 Mai, cu sprijinul fondurilor nerambursabile, 124 participanţi, arbitrii şi fotbalişti tineri din judeţul Bihor. Lectori specializaţi au dezbătut temele propuse.8 iule

2017
1. ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENT AJF BIHOR
Prin fonduri nerambursabile s-a reuşit achiyiţionarea a 80 de treninguri de prezentare pentru arbitrii din Bihor şi materiale sportive pentru pregătire fizică, popete, gărduleţe, jaloane, boxe, mingi, etc

2. Gala Fotbalului Bihorean
3. Gala Arbitrajului Bihorean

Proiecte prin fonduri nerambursabile, 130 persoane, 2 decembrie respectiv 16 decembrie., chirie sală, accesorii, scenă, sonorizare, premieri, servicii de masă, cazare, etc. 126 persoane, 14 decembrie

4 PREVENTIA ACCIDENTARILOR SPORTIVILOR PRIN COMPLETAREA TRUSEI MEDICALE ALE ECHIPELOR AFILIATE AJF BIHOR

Un proiect prin fonduri nerambursabile, 87 participanţi arbitrii de fotbal şi antrenori. Instruiţi de personal medical specializaţi cu privire la acordarea primului ajutor şi manevre de resuscitare. Totodată s-a achiziţionat truse medicale profesioniste pentru fiecare Club de fotbal din Bihor.

2018
1. Ziua Antrenorului- work-shop
Prin fonduri nerambursabile 98 de participanţi, antrenori de fotbal din judeţul Bihor. S-au desfăşurat cursuri pentru profesionaliyarea meseriei de antrenori prin lectori specializaţi.

2. Gala Fotbalului Bihorean

Proiect prin fonduri nerambursabile, 112 persoane, 8 decembrie chirie sală, accesorii, scenă, sonorizare, premieri, servicii de masă, cazare, etc

3. Turneul Micii Campioni
Prin fonduri nerambursabile am organizat acest turneu, o reuşită deplină, mediatizată şi la nivel naţional, 326  copii, 18 echipe

]
4. Achiziționare Echipamente AJF Bihor
Prin fonduri nerambursabile s-a reuşit achiziţionarea a 70 de echipamente pentru arbitrii din Bihor .

2019

1. Ajutorarea Echipelor meritorii din județul Bihor

Un proiect cu finanţare masivă din fonduri nerambursabile ce a implicat achiziţionarea de plase de porţi fotbal, fanioane de la colţul terenului şi suporţii aferenţi şi un set de porţi fotbal. Beneficiar 62 Cluburi de fotbal din Bihor, membrii afiliaţi AJF Bihor.

2. Summer Cup- turneu juvenil

Prin fonduri nerambursabile am organizat acest turneu, 312 copii

2020

  1. MEDIATIZAREA MESERIEI DE ARBITRU DE FOTBAL IN SCOLILE SI UNIVERSITATILE DIN BIHOR
    Prin fonduri nerambursabile achiziţionăm echipamente de arbitrii pentru tinerii doritori in a practica meseria de arbitru. In parteneriat cu ISJ Bihor şi Univ. Oradea, prin lectori specializaţi vom propaga în şcoli şi universităţi, lobby, pentru meseria de arbitru. Importanţă, beneficii, avantaje, etc. Prezentări profesioniste de 50 minute la toate clasele 11, 12 şi Facultăţile din Bihor.

Proiect European ERASMUS + SPORT, PLAY THIS GAME – MIXED FOOTBALL IN EUROPE, cu parteneri din Turcia, Portugalia, Islanda, Moldova și Bulgaria.

About Author