MTS-ul ține să clarifice lucrurile

Cu referire la modul în care au fost stabilite cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2021, Ministerul Tineretului și Sportului face o serie de precizări.
Stabilirea acestor sume s-a făcut în conformitate cu OMTS nr. 1573/18.12.2020 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea Federațiilor Sportive Naționale de către MTS pe anul 2021.
Suma totală din bugetul MTS pe anul 2021, aprobat prin Legea Bugetului de stat nr. 15/2021, la titlul 59.20 – Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat – Federații sportive naționale, este de 115.000 mii lei. Această sumă este repartizată după cum urmează:
⚫ P1. Programul Promovarea sportului de performanță – 105.300 mii lei (94.770 mii lei, după reținerea de 10%)
⚫ P3. Programul Intretinerea și functionarea bazei sportive – 3.000 mii lei (2.700 mii lei, după reținerea de 10%)
⚫ P2. Programul Sportul pentru toți – 350 mii lei (315 mii lei, după reținerea de 10%)
⚫ P4. Programul Redescoperă Oina – 350 mii lei (315 mii lei, după reținerea de 10%)
⚫ Programul de Excelență Sportivă – 5.000 mii lei (4.500 mii lei,după reținerea de 10%)
⚫ Programul Generația 28 – 1.000 mii lei (900 mii lei, după reținerea de 10%).
Excluzând reținerea de 10%, pentru programele P1, P2, P3, P4 contractate de federațiile sportive naționale, rezultă un total de 98.100 mii lei. Acestuia i se adaugă sumele aferente programelor „Generația 28” și „Programul de Excelență Sportivă”, care urmează a fi contractate prin sesiuni de selecție, pe bază de proiecte depuse de federațiile sportive naționale, în luna aprilie 2021.
Din cuantumul total al aceste sume, la fel ca și în anii precedenți, aproximativ 90% s-au alocat federatiilor sportive naționale afiliate la sau recunoscute de federații sportive internaționale participante la cel puțin o ediție a Jocurilor Olimpice, iar 10% s-au alocat celorlalte federații sportive naționale.
Astfel, în vederea stabilirii cuantumului de finanțare a federațiilor sportive naționale pentru desfășurarea, organizarea și implementarea programului „Promovarea sportului de performanță, pentru ierarhizarea și prioritizarea acestora, a fost evaluată întreaga performanță federală atat din punct de vedere administrativ, organizatoric, sportiv, de dezvoltare în teritoriu, precum și de reprezentativitate, în conformitate cu prevederile criteriilor de finanțare (C1), (C2), (C3), C4) si (C5), așa cum sunt ele definite in Metodologia cadru privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului si Sportului, coroborat cu nivelul de îndeplinire a indicatorilor specifici, nivelul de îndeplinire a obiectivelor de performanță sportivă, nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internațional, nivelul de promovare şi dezvoltare a sportului în teritoriu, precum și nivelul de dezvoltare a bazei de selecție prin numarul de sportivi legitimați, practicanți ai disciplinei respective.
În urma evaluării conform criteriilor și indicatorilor specifici menționați mai sus, Ministerul Tineretului și Sportului a clasificat, ierarhizat și prioritizat finanțarea federațiilor sportive naționale.
Pentru buna desfășurare a activității Jocurilor Sportive, practicate pe scară largă la nivel național, au fost alocati 20.090 mii lei, repartizați către cele 6 federații sportive naționale în care acestea sunt organizate (FR Handbal, FR Baschet, FR Hochei pe Gheață, FR Volei, FR Polo, FR Rugby).
Pentru buna desfășurare a activității sporturilor de iarnă organizate în FR Schi Biathlon, FR Bob și Sanie, au fost alocați 6.000.mii lei, repartizați către cele 2 federații sportive naționale menționate.
Pentru federațiile sportive olimpice de vară care au sportivi calificați sau în curs de calificare la JO Tokyo, respectiv FR Canotaj, FR Judo, FR Baschet, FR Scrima, FR Lupte, FR Atletism, FR Gimnastică, FR Natație, FR Kaiac Canoe, FR Tenis de Masă, FR Haltere, FR Box, FR Ciclism, Comitetul Național Paralimpic (cu paraciclism, judo, tenis de masă, natație, atletsim, tir cu arcul), FR Tenis, FR Taekwondo, FR Tir cu Arcul, FR Yachting, FR Triatlon, FR Tir sportiv, FR Gimnastică Ritmică, FR Alpinism și Escaladă) a fost alocată suma 64.340 mii lei.
Pentru buna desfășurare a activității practicanților de Karate, legitimați într-un număr foarte mare la nivel național, având în vedere fenomenul social-sportiv pe care-l reprezintă, a fost alocată suma de 2.320 mii lei, repartizată către cele 8 federații sportive naționale în care aceștia își desfășoară activitatea (FR Karate WUKF, FR Karate Tradițional, FR Karate Kyokushin IKO 2 și FR Arte Marțiale, FR Pangration, Chambara, FR Taekwondo ITF, FR Whu Shu).
Pentru federațiile care au obiect de activitate „sporturi cu motor” – FR Automobilism, FR Karting, FR Motociclism, s-a alocat suma de 1.445 mii lei.
Pentru federațiile olimpice care sunt în Programul Jocurilor Olimpice, dar nu au sportivi calificați sau în curs de calificare pentru ediția JO Tokyo 2020 (FR Ecvestră, FR Karate), s-a alocat suma de 915 mii lei.
Pentru federațiile sportive neolimpice care practică diverse discipline / probe / ramuri recunoscute CIO (FR Kempo, FR Sambo, FR Dans Sportiv, FR Șah), s-au alocat 3.355 mii lei.
Pentru federațiile ale căror discipline reprezintă România la evenimente sportive internaționale (FR Culturism și Fitness, FR Orientare, FR Crichet, FR Bowling, FR Powerlifting, FR Squash, FR Darts, FR Go, FR Fotbal Tenis, FR Modelism, FR Popice, FR Aeronautică, FR Radioamatorism, FR Scrable, FR Baseball), s-a alocat suma de 2.400 mii lei.
La baza stabilirii cuantumurilor de finanțare pentru fiecare federație sportivă națională în parte au stat o serie de criterii de finanțare si indicatori specifici, care au avut drept scop evaluarea orientativă, pe principii valorice de performanță federală, a capacității solicitanților de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.

About Author