Bazinul Crișul din Oradea intră în reabilitare

Membrii Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CMUAT) au analizat și în ședința din 17 februarie o serie de proiecte importante. Au fost analizate 58 de lucrări, din care 31 în comisia mare CMUAT și 27 în subcomisia operativă.

Primăria Oradea a solicitat aviz arhitectului-șef pentru reabilitarea fațadelor și instalațiilor la bazinul acoperit Crișul. Prin proiect vor avea loc următoarele lucrări: înlocuirea finisajelor fațadelor exterioare cu aceleași materiale ca la clădirile vecine ale Aquapark Nymphaea, refacerea finisajelor interioare: gresie, faianță, pardoseli, zugrăveli, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice, introducerea încălzirii în pardoseli, înlocuirea tâmplăriei actuale (PVC alb) cu tâmplărie metalică, intervenții locale pentru reparații la nivelul hidroizolației acoperișului, recompartimentarea dușurilor, băilor și vestiarelor nefuncționale, refacerea finisajelor bazinului de înot.

Bază sportivă în Velența

Parohia Reformată din Velența a solicitat aviz arhitectului-șef pentru amenajarea unei baze sportive pe locul unui fost cimitir. S-a realizat un studiu istoric de către SC Restitutor SRL (arhitect Tamaș Emodi), din care rezultă că pe terenul studiat, cu numărul cadastral 218 406, 218 407, 218 408, nu se mai află niciun loc de veci.

Parte a acestei zone construite protejate este terenul deținut de parohia reformată din Velența, teren care a fost inclus dintr-o eroare în arealul protejat UTRZCP02. Terenul identificat a făcut parte din fostul cimitir reformat în care nu s-au mai practicat înhumări din anul 1952, locurile de veci fiind desființate înainte de 1989. Totodată, nu se mai află niciun loc de veci, niciun alt monument care să reflecte vechea funcțiune. Pentru propunerea de amenajare a parcului există și un aviz prealabil de la Direcția Județeană pentru Cultură Bihor.

Pe amplasament se va amenaja un teren sportiv multifuncțional, un spațiu de alimentație publică, vestiare și locuri de parcare aferente.

Mobilarea completă va fi studiată prin Planul Urbanistic de Detaliu, care va propune și schimbarea zonei funcționale în zonă VS (spații vezi și activități sportive).

About Author