S-a înfiinţat Asociaţia Judeţeană de Kempo Bihor

S-a înfiinţat Asociaţia Judeţeană de Kempo Bihor

Recent în judeţul nostru s-a înfiinţat o nouă asociaţie judeţeană şi anume Asociaţia Judeţeană de Kempo Bihor. Această asociaţie este constituită prin cluburile King do-Lions Oradea (preşedinte Tulkos Romeo Emeric), Clubul Sportiv Crişul Oradea (director Pető Dalma Csilla) şi Asociaţia Clubul Sportiv Lupaş Power Bihor (preşedinte Lupaş Florin Ionuţ).
Scopul asociaţiei este să promoveze şi să sprijine kempo-ul bihorean. Activitatea generală are drept obiect participarea la competiţii sportive, promovarea şi dezvoltarea activităţilor de kempo, organizarea stagiilor judeţe de kempo ş.a.
Organul de conducere pentru perioada 2022-2026 este următorul:
Tulkos Romeo Emeric (foto( – preşedinte
Pető Dalma Csilla – vicepreşedinte
Sferle David Dumitru – secretar general
Asociaţia funcţionează pe baza unui Statut, a reglementărilor şi metodologiei elaborate de Ministerul Sportului şi ale Federaţiei Române de Kempo (preşedinte Zaharia Amatto), precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Priincipalele atribuţii ale Asociaţiei sunt: elaborarea programului strategic privind activitatea de Kempo în judeţul Bihor, stabilirea calendarului competiţional judeţean în raport cu cel naţional, stabilit de federaţia naţională, organizarea şi controlarea sistemului competiţional judeţean, elaborarea regulamentelor şi normelor proprii de organizare , tehnice, financiare şi de asigurare materială privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de Kempo din judeţul Bihor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările Federaţiei Române de Kempo, organizarea şi ţinerea evidenţei activităţii de Kempo din judeţ ş.a.
“În urma unor discuţii cu domnul preşedinte Amatto Zaharia, am ajuns la concluzia că ar fi benefică înfiinţarea unei asociaţii judeţene în Bihor. Considerăm că este mult mai constructiv să dezvoltăm în acest fel acivitatea în ramura sportivă Kempo. Ca prima activitatea ne-am propus organizarea unui stagiu judeţean sau regional în luna noiembrie, care va fi condus de domnul preşedinte al federaţiei, Amatto Zaharia. Asociaţia cum ştiţi a fost înfiinţată de trei cluburi bihorene , aşa cum cere legea, însă avem semnale că în curând se vor alătura şi alte cluburi!” – Tulkos Romeo Emeric, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Kempo Bihor.
“Când am avut o primă discuţie cu dl. Tulkos despre înfiinţarea aceste asociaţii, mi s-a părut o idee bună, astfel am sprijinit toate demersurile în vederea înfiinţării , fiind convinsă că va aduce beneficii practicanţilor acestei ramuri sportive în judeţul nostru. Nu pot decât să mă bucur de această reuşită, mai ales că acest an a adus rezultate deosebite sportivilor noştri la campionatele naţionale, respectiv Campionatul mondial ceea ce arată că avem potenţial, iar azi mulţi sportivi sunt exemple pentru cei mici. Astfel dezvoltarea Kempo-ului in Bihor va fi mult mai uşoară şi benefică, pentru că aşa cum este motto-ul clubului Crişul, o spun şi acum, împreună construim viaţa sportivă în Bihor.” – Pető Dalma Csilla, vicepreşedintele Asociaţiei Judeţene de Kempo Bihor/director Clubul Sportiv Crişul Oradea.