AJF Bihor își face mea culpa!!!

AJF Bihor își face mea culpa!!!

Hotărârile Comitetului Executiv al AJF Bihor au avut ca scop eficientizarea activităţii
fotbalistice şi conştientizarea echipelor participante în campionate că sunt obligate să
îndeplinească cerinţele prevăzute în Regulamentul de Organizare a Activităţii
Fotbalistice.

Ani la rând au fost lansate recomandări pentru ca echipele să-şi pună la
punct dosarele aflate în evidenţa AJF, astfel încât să se conformeze prevederilor art. 1,
pct. 8, lit. l, din ROAF (au existat cluburi sportive la care Certificatul de Identitate
Sportivă a rămas în curs de obţinere din diferite motive).

În urma creşterii numărului de
echipe din Liga a 4-a, cauzate de condiţiile speciale apărute în urma pandemiei Covid 19,
s-a aprobat formatul competiţional pe două serii, ceea ce a necesitat implementarea unui
sistem cu două faze. Pentru a preveni situaţia în care echipa campioană nu îndeplineşte
condiţiile pentru a participare la barajul pentru Liga a 3-a, ori nu doreşte participarea prin
neîndeplinirea cerinţelor stabilite, au fost luate măsuri preventive în şedinţele Comitetului
Executiv al AJF Bihor din 15.06.2022, 18.08.2022 şi 28.11.2022 (deținerea CIS-ului
eliberat de Ministerul Sporturilor și plata garanției de 5000 lei). În ședința din noiembrie
2022 au fost stabilite echipele care îndeplineau condițiile, astfel încât, să se asigure o
predictibilitate în privința desfășurării fazei a II-a.
Din cauza faptului că termenul stabilit prin decizia AJF Bihor nu a fost precisă, ci a
putut fi interpretată, exista riscul să se ajungă la litigii care ar fi putut destabiliza
campionatul, iar pentru a preveni acest posibil scenariu, s-a ajuns în situația în care
echipele care au obținut CIS-ul până la începerea play-off-ului au fost reprimite în
competiție, pe baza meritului sportiv, hotărâre ce a fost luată în urma unei consultări cu
reprezentanții FRF.
AJF Bihor, ca organizator al competiţiilor judeţene de fotbal, trebuie să aibă în vedere
interesele tuturor membrilor afiliaţi şi trebuie să-i sprijine pe aceştia să-şi îmbunătăţească
activitatea, fără a coborî sub standardul prevăzut de regulament. Am început și vom
continua instruirea reprezentanților echipelor pentru a se familiariza cu sistemul
electronic implementat de FRF, fără de care nu vor mai putea efectua operațiuni de
legitimare și transfer începând cu sezonul 2023-2024.
Scopul AJF Bihor a fost şi va rămâne să ofere un parteneriat stabil membrilor afiliaţi,
dar şi să asigure o predictibilitate care să ajute echipele în creionarea bugetelor necesare
participării în competiţiile judeţene, cu respectarea regulamentelor în vigoare.

About Author